אונקולוג מומחה בסרטן דרכי העיכול

front3


ד"ר אפרים אידלביץד"ר אפרים אידלביץ MD, PhD.
אונקולוג מומחה.
מנהל היחידה לגידולי מערכת העיכול, מרכז רפואי קפלן.
מנהל היחידה אונקולוגית קופת החולים לאומית.
אונקולוג יועץ מרכז רפואי סרג'יקר.
אונקולוג יועץ קופות החולים כללית, מכבי ומאוחדת.

ד"ר אפרים אידלביץ – חברות בארגונים רפואיים בינלאומיים ובישראל

חבר בחברה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית (ASCO).

חבר בחברה האירופאית לאונקולוגיה קלינית (ESMO).

חבר בחברה הישראלית לאונקולוגיה קלינית וקרינה (ISCORT).