אונקולוג מומחה בסרטן דרכי העיכול

front3


ד"ר אפרים אידלביץד"ר אפרים אידלביץ MD, PhD.
אונקולוג מומחה.
מנהל היחידה לגידולי מערכת העיכול, מרכז רפואי קפלן.
מנהל היחידה אונקולוגית קופת החולים לאומית.
אונקולוג יועץ מרכז רפואי סרג'יקר.
אונקולוג יועץ קופות החולים כללית, מכבי ומאוחדת.

מה להביא לפגישה -ד"ר אפרים אידלביץ MD, PhD

הקביעה נעשית בטלפון:050-7595590 , 08-9441088
efraim_i@clalit.org.il : e-mail

  • רצוי להביא כמה שיותר חומר ונתונים על הרקע הרפואי בכלל והמחלה בפרט לצורך השלמת התמונה.
  • נוכחות הפציינט או הפציינטית חשובה ורצויה.
  • דיסקרטיות וטיפול אישי מובטחים.

כתובת המרפאה: רח' הברזל 20 (רמת החייל) ת"א, מרכז רפואי אסותא.