אונקולוג מומחה בסרטן דרכי העיכול

front3


ד"ר אפרים אידלביץד"ר אפרים אידלביץ MD, PhD.
אונקולוג מומחה.
מנהל היחידה לגידולי מערכת העיכול, מרכז רפואי קפלן.
מנהל היחידה אונקולוגית קופת החולים לאומית.
אונקולוג יועץ מרכז רפואי סרג'יקר.
אונקולוג יועץ קופות החולים כללית, מכבי ומאוחדת.

שלום עולם!

ברוכים הבאים לוורדפרס. זה הפוסט הראשון באתר. אפשר למחוק או לערוך אותו, ולהתחיל לכתוב. asdpkfj ;aklsjf ;aklsf שףלךחכג ףשךלדגכח ףשלךדגחכ ףשךלדחגכ ףשלךחדכג ףלשךחדכג ףשךלחגדכ ףשלךחדגכ ףלשךחגכ ףשלךגחכ ףשלךדחגכ ףשלחכג ףשלחגדכ ףשלדגחכ ףשלכגח ףשלכגח ףשלגכח שףלגכדח