אונקולוג מומחה בסרטן דרכי העיכול

front3


ד"ר אפרים אידלביץד"ר אפרים אידלביץ MD, PhD.
אונקולוג מומחה.
מנהל היחידה לגידולי מערכת העיכול, מרכז רפואי קפלן.
מנהל היחידה אונקולוגית קופת החולים לאומית.
אונקולוג יועץ מרכז רפואי סרג'יקר.
אונקולוג יועץ קופות החולים כללית, מכבי ומאוחדת.

תגובה לטיפול בווקטיביקס לאחר התקדמות מחלה בטיפול עם ארביטוקס – תיאור מקרה

רקע:
ווקטיביקס (PANITUMUMAB) וארביטוקס (CETUXIMAB) הינם טיפולים ביולוגיים מקובלים לסרטן מעי גס גרורתי אשר מוכללים בסל הבריאות בארץ עבור טיפול בקו שני ושלישי.
ישנה אינפורמציה מוגבלת לגבי יעילות הטיפול בווקטיביקס בחולים שמחלתם התקדמה תחת טיפול בארביטוקס בשילוב עם אירינותקן.

תיאור המקרה:
גבר, כיום בן 84, אובחן לפני 8 שנים כחולה בסרטן מעי גס ועבר ניתוח להסרת הגידול הראשוני, כריתת סיגמה (5/2005).
שנתיים לאחר מכן, בשנת 2007, במסגרת בדיקות מעקב שגרתיות שביצעתי לחולה, נמצאו גרורות במקומות שונים המעידות על הישנות המחלה.
המטופל קיבל את כל קווי הטיפול הסטנדרטיים שכללו FOLFOX + אווסטין בקו ראשון, FOLFIRI בקו שני ובשנת 2008 התחיל טיפול בארביטוקס בשילוב עם אירינותקן כקו טיפול שלישי.
החולה טופל בארביטוקס במשך שנה וחצי (שנה במימון קרן עופר וחצי שנה נוספת במסגרת סל הבריאות), עד שבדיקות המעקב העידו על התקדמות המחלה ולכן הופסק הטיפול.
המטופל היה במצב גופני יחסית טוב שאיפשר ואף דרש המשך טיפול תרופתי מסוים.
בשל התקדמות המחלה הייתה דילמה איזה טיפול ניתן לתת לחולה.
תקציר הטיפול הוצג בכנס האונקולוגי השנתי בארה"ב בשנת 2010 (ASCO), בה טופלו בווקטיביקס – 32 חולי סרטן מעי גס גרורתי, שמחלתם התקדמה תחת טיפול בארביטוקס ואירינותקן, הראתה שבלמעלה מ – 70% מהחולים הייתה תועלת קלינית (מחלה יציבה או הקטנת גידול) עם הטיפול בווקטיביקס.

בעקבות עבודה זו הוחלט על המשך טיפול בווקטיביקס (ללא כימותרפיה) לחולה. ב – 10/2010 קיבל החולה טיפול ראשון בווקטיביקס, אשר ניתן כעירוי במשך שעה פעם בשבועיים. הטבה בסימפטומים (כאב, לחץ הנגרמים ע"י גרורות) של החולה נצפתה כבר לאחר טיפול ראשון בווקטיביקס.

ארבעה חודשים לאחר מכן, ב- 1/2011, בוצעה בדיקה להערכת מצב המטופל. הממצאים הראו שלא הייתה התקדמות של המחלה וכן הייתה הטבה ניכרת בסימפטומים. מצבו הגופני של החולה היה טוב. הוחלט על המשך טיפול בווקטיביקס.

המסקנה ממקרה זה הינה שישנם הרבה חולי סרטן מעי גס גרורתי, שמחלתם התקדמה תחת שלושה קווי טיפול שכללו גם טיפול בארביטוקס, ומצבם מאפשר המשך טיפול תרופתי, אשר ייתכן ויפיקו תועלת קלינית והטבה סימפטומטית תחת טיפול בווקטיביקס.

REFERENCES:
1. Metges J., Raoul J., Achour N. et al. PANERB study: Panitumumab after Cetuximab-based regimen failure. 2010 ASCO Annual Meeting; J Clin Oncol 28, 2010(suppl;abstract e1400)
ד"ר אפרים אידלביץ

ד"ר אפרים אידלביץ, אונקולוג, מנהל היחידה לגידולי מערכת העיכול